Our History

Ballinderreen Hurling Club, founded in 1884, is one of the oldest clubs in the association. It is a proud hurling parish that has produced many fine hurlers over the years, some of which have played for Galway. First of those was Mick Gill; he holds the record of winning two senior All-Ireland titles in one year. The 1923 All-Ireland Final was played in 1924, where Mick played and won with Galway; he followed by winning the 1924 All-Ireland Final with Dublin.
Ballinderreen had players involved in the victorious teams of 1980 (Joe McDonagh & Noel Lane), 1987 & 1988 (Noel Lane). The club has also produced many quality players who have represented Galway at minor and under-21 levels. One of the club’s finest hours was when the late Joe McDonagh was elected president of the GAA association in 1997 and served until 2000.

Joe McDonagh Ballinderreen

Roll of Honour

Intermediate County 2023

Intermediate County 2000, 2017

Junior B 1996, 2018, 2011 – Leinster and All-Ireland Club Titles

Junior 1942

U20 (B) County 2021

U 21 (B1) County 2018

U 21 (B) County 1999

Minor (B) County 2023

Minor (B) County 1987

Minor (C) County 1997, 2015

Under 16 (A1) County 2021

Under 16 (A) Shield Winners 2020

Under 16 (B1) Cup 2022

Under 16 (C) County 2019

Under 16 (C) Connaught 2019

Under 16 (C) Shield Winners 2016

Under 15 City League 2007, 2009

Under 14 County 2001

Under 13 County 1991

Under 12 County 2001

Under 12 City League 2006, 2010, 2011

Kiltiernan NS: 1975, 1981, 1987, 2002

Ballinderreen NS: 2005, 2010

If you have photos you would like to add to the website please email them to secretary.ballinderreen.galway@camogie.ie

ár stair

Is é Club CLG Iomana Bhaile an Doirín, a bunaíodh i 1884, ceann de na clubanna is sine sa chomhlachas. Is paróiste iomána bródúil í a thóg go leor iománaithe den ard chaighdeán thar na blianta do fhoireann na Gaillimhe. Ar nósMick Gill; Tá taifead aige mar go bhuaigh se ar dhá theideal Uile-Éireann in aon bhliain amháin. Rinneadh sé é Deireadh Fómhair 1923 arís i 1924, áit a raibh Mick ag imirt ar chúl agus bhuaigh se arís le Gaillimh; lean sé ar aghaidh agus bhuaigh sé bhonn Uile-Éireann i 1924 le Baile Átha Cliath.

Bhí imreoirí ag Ballinderreen i bhfoirne buaiteacha 1980 (Joe McDonagh & Noel Lane) 1987 & 1988 (Noel Lane). Chomh maith leis sin, chuir an club go leor imreoirí ar ardchaighdeán a léirigh ionadaíocht ar Ghaillimh ag leibhéal Sinsir agus faoi bhun 21. Ceann de na huaireanta is fearr a bhí ag an gclub nuair a toghadh an tUasal Joe McDonagh ina uachtarán ar Chumann CLG i 1997 agus d’fhan se ann go dtí 2000.

LIOSTA NA LAOCHRA

Idirmheánach Contae 2023

Idirmheánach Contae 2000, 2017

Sóisearach B 1996, 2018, 2011 – Teidil Laighean agus Club na hÉireann

Sóisearach 1942

Faoi 20 (B) Contae 2021

Faoi 21 (B1) Contae 2018

Faoi 21 (B) Contae 1999

Miniúr (B) Chontae 2023

Miniúr (B) Chontae 1987

Miniúr (C) Contae 1997, 2015

Faoi 16 (A1) Contae 2021

Faoi 16 (B1) Contae 2022

Buaiteoirí Sciath Faoi 16 (A) 2020

Faoi 16 (C) Contae 2019

Faoi 16 (C) Connacht 2019

Buaiteoirí Sciath Faoi 16 (C) 2016

Faoi 15 Sraith na Cathrach 2007, 2009

Faoi 14 Contae 2001

Faoi 13 Contae 1991

Faoi 12 Contae 2001

Faoi 12 League League 2006, 2010, 2011

Scoil Náisiúnta Cill Tiarnáin 1975, 1981, 1987, 2002

Scoil Náisiúnta Bhaile an Doirín: 2005, 2010