Development Lotto

Play Lotto Now


Since the inception of the Ballinderreen Lotto in 2009 it has been magnificently supported by you the people of the parish. Because of your generosity we have been able to complete “State of the Art” community sports facilities which are the envy of all. These facilities are of huge benefit to the community and are a credit to all involved. The lotto has also contributed to the renovation of the Community Centre, Astro-turf, Tennis court, Ball wall and Running track and lights. Our most recent successfully completed projects have been the playground and traffic management plan. We intend to continue our work providing new improved facilities for our parish. Our next project being proposed is a new Gymnasium & Changing Room which will aim to promote increased participation in sport and exercise within our community. An annual lotto ticket costs €100 for the year which gives you a weekly opportunity to win the lotto jackpot including cash awards for match 3. Its works out less than 2 euro a week! There are other payment options available when playing online, so check them out. The club would also like to take the opportunity to thank everyone that currently contributes and supports the Ballinderreen Lotto. Check out the Facilities you have funded within our community.

Register for Annual Lotto Online

Download Ballinderreen Annual Lotto Brochure 2021

Download Annual Lotto Form

 


Ó bunaíodh Lotto Ballinderreen in 2009, thacaigh muintir an paróiste go mór leis an dul chun cinn.. Mar gheall ar do fhlaithiúlacht, bhíomar ábalta áiseanna spóirt pobail “Stáit na hEalaíne” a chomhlánú, a bhfuil áthas orainn go léir futhú. Tá na háiseanna seo ar fáil don phobal agus tá creidmheas tuilte dóibh siúd atá bainteach leis. Chomh maith le sin, chuir an Lotto le hathchóiriú an Ionaid Pobail, Astro-turf, Cúirt Leadóige alla Balls Liathróide agus rian siúl agus soilse rithe. B’iad na tionscadail is déanaí atá críochnaithe go rathúil ná an clár súgartha agus an plean bainistíochta tráchta. Tá sé ar intinn againn leanúint ar aghaidh lenár gcuid oibre ag soláthar saoráidí nua feabhsaithe dár bparóiste. Is é an chéad tionscadal atá á mholadh againn ná Seomra Giomnáisiam & Athraithe eidí a thógáil agus a beidh sé mar aidhm againn  rannpháirtíocht mhéadaithe i spórt agus cleachtadh inár bpobal a chur chun cinn.  Cosnaíonn ticéad lotto bliantúil € 100 don bhliain a thugann deis sheachtainiúil duit an Pota Óir Lotto a bhuachan, lena n-áirítear dámhachtainí airgid le haghaidh meaitseála 3. Oibríonn sé amach ar chostas níos lú ná 2 euro sa tseachtain! Tá roghanna íocaíochta eile ar fáil nuair atá tú ag imirt ar líne, mar sin seiceáil amach iad.  Ba mhaith leis an gcloiste an deis a thapú freisin chun buíochas a ghabháil le gach duine a chuireann agus a thacaíonn le Lotto Ballinderreen faoi láthair. Féach ar na háiseanna atá maoinithe inár bpobal. 

Cláraigh le haghaidh Lotto Bliantúil Ar Líne

Íoslódáil Bróisiúr Lotto Bliantúil Ballinderreen 2021

Íoslódáil Foirm Lotto Bliantúil