History

Ballinderreen Hurling Club, founded in 1884, is one of the oldest clubs in the association. It is a proud hurling parish which has produced many fine hurlers over the years and some of which have gone on to play for Galway. First of those was Mick Gill; he holds the record of winning two senior All-Ireland titles in the one year. The 1923 All-Ireland Final was played in 1924, where Mick played and won with Galway; he followed on by winning the 1924 All-Ireland Final with Dublin.

Ballinderreen had players involved in the victorious teams of 1980 (Joe McDonagh & Noel Lane) 1987 & 1988 (Noel Lane). The club has also produced many quality players who have represented Galway at minor and under-21 level. One of the club’s finest hours was when the late Joe McDonagh was elected president of the GAA association in 1997 and served until 2000.

ROLL OF HONOUR

 • Intermediate County 2000, 2017
 • Junior B 1996, 2018, 2011 – Leinster and All-Ireland Club Titles
 • Junior 1942
 • U20 (B) County 2021
 • U 21 (B1) County 2018
 • U 21 (B) County 1999
 • Minor (B) County 1987
 • Minor (C) County 1997, 2015
 • Under 16 (A1) County 2021
 • Under 16 (A) Shield Winners 2020
 • Under 16 (B1) Cup 2022
 • Under 16 (C) County 2019
 • Under 16 (C) Connaught 2019
 • Under 16 (C) Shield Winners 2016
 • Under 15 City League 2007, 2009
 • Under 14 County 2001
 • Under 13 County 1991
 • Under 12 County 2001
 • Under 12 City League 2006, 2010, 2011
 • Kiltiernan NS: 1975, 1981, 1987, 2002
 • Ballinderreen NS: 2005, 2010


Is é Club CLG Iomana Bhai,e an Doirín, a bunaíodh i 1884, ceann de na clubanna is sine sa chomhlachas. Is paróiste iomána bródúil í a thóg go leor iománaithe den ard chaighdeán thar na blianta do fhoireann na Gaillimhe. Ar nósMick Gill; Tá taifead aige mar go bhuaigh se ar dhá theideal Uile-Éireann in aon bhliain amháin. Rinneadh sé é Deireadh Fómhair 1923 arís i 1924, áit a raibh Mick ag imirt ar chúl agus bhuaigh se arís le Gaillimh; lean sé ar aghaidh agus bhuaigh sé bhonn Uile-Éireann i 1924 le Baile Átha Cliath.

Bhí imreoirí ag Ballinderreen i bhfoirne buaiteacha 1980 (Joe McDonagh & Noel Lane) 1987 & 1988 (Noel Lane). Chomh maith leis sin, chuir an club go leor imreoirí ar ardchaighdeán a léirigh ionadaíocht ar Ghaillimh ag leibhéal Sinsir agus faoi bhun 21. Ceann de na huaireanta is fearr a bhí ag an gclub nuair a toghadh an tUasal Joe McDonagh ina uachtarán ar Chumann CLG i 1997 agus d’fhan se ann go dtí 2000.

LIOSTA NA LAOCHRA

 • Idirmheánach Contae 2000, 2017
 • Sóisearach B 1996, 2018, 2011 – Teidil Laighean agus Club na hÉireann
 • Sóisearach 1942
 • Faoi 20 (B) Contae 2021
 • Faoi 21 (B1) Contae 2018
 • Faoi 21 (B) Contae 1999
 • Miniúr (B) Chontae 1987
 • Miniúr (C) Contae 1997, 2015
 • Faoi 16 (A1) Contae 2021
 • Faoi 16 (B1) Contae 2022
 • Buaiteoirí Sciath Faoi 16 (A) 2020
 • Faoi 16 (C) Contae 2019
 • Faoi 16 (C) Connacht 2019
 • Buaiteoirí Sciath Faoi 16 (C) 2016
 • Faoi 15 Sraith na Cathrach 2007, 2009
 • Faoi 14 Contae 2001
 • Faoi 13 Contae 1991
 • Faoi 12 Contae 2001
 • Faoi 12 League League 2006, 2010, 2011
 • Scoil Náisiúnta Cill Tiarnáin 1975, 1981, 1987, 2002
 • Scoil Náisiúnta Bhaile an Doirín: 2005, 2010

 

Facebook
Twitter
Youtube